Escàner intraoral

A la Clínica Dental Sendra disposem del servei d’escaneig intraoral, una eina tecnològica que possibilita obtindre una impressió de la topografia de la boca amb un gran detall.

És un avanç tecnològic que és útil tant a nivell diagnòstic, com a nivell terapèutic, ja que possibilita substituir les impressions tradicionals amb pastes, augmentant,  considerablement, el confort dels nostres pacients.