Implants


És la reposició de peces dentàries a través d’un cargol de titani amb el seu corresponent pilar i corona dentària. L’implant dentari és la part no visible, ja que es troba integrada dins de l’os, i el pilar i corona són les parts visibles.