Pròtesi


Una part de l’odontologia o medicina dental és la prostodòncia, que fonamentalment se centra en els tractaments mitjançant pròtesis de les dents i/o estructures circumdants lesionades o perdudes per diferents causes.

El dentista està format en el disseny, selecció dels materials i la fabricació de diferents tipus de pròtesi.  En altres casos es treballa en estreta col·laboració amb un tècnic de laboratori de pròtesi dental, el qual seguirà les indicacions del dentista, que és el responsable del tractament.

En principi, els objectius serien restablir la salut de la zona a tractar, la funció o funcions dels teixits i òrgans implicats, el confort i finalment l’obtenció d’un resultat estètic bo.

Les pròtesis poden ser:

  • Mòbils. El propi pacient pot treure-se-les de la seva boca, si cal.  És el cas de les dentadures completes o parcials mòbils.
  • Fixes. Estan sòlidament unides a una o més dents naturals, o a implants osteointegrats instal·lats amb anterioritat.  A aquest grup pertanyen les corones (fundes), ponts, facetes dentals de ceràmica o d’altres materials.

Els pacients que necessitin pròtesis sobre implants han de visitar prèviament al dentista que proveirà la pròtesi.  La implantologia pertany al camp de la prostodòncia, i solament es pensa en els implants si hi ha pròtesis sobre aquests.  Molt important.

  • Pròtesi maxil·lofacial.  Per a casos de defectes congènits, grans traumatismes i després d’una cirurgia resectiva generalment per tumors.

Actualment, aquesta especialitat es troba molt involucrada en tractaments d’alta demanda estètica per la seva capacitat d’efectuar canvis importants en l’aspecte final de les dents, somriure i cara dels pacients.

El dentista valorarà després d’un diagnòstic acurat de cada cas l’opció terapèutica indicada i les seves possibles alternatives.   Igualment es farà especial esment a la importància dels controls periòdics i el manteniment necessari que puguin requerir aquests tipus de tractaments.